[Skip to Content]
Turn Off the Lights lamp Icon for YouTube Turn Off the Lights™
Xin mời bạn thoải mái sử dụng tiện ích này. Và tôi sẽ rất lấy làm cảm kích nếu bạn có thể ủng hộ tôi dù ít dù nhiều

Turn Off the Lights | Windows Store App

Làm những điều tuyệt vời, và cũng vẫn còn thưởng thức video hoặc trang web của bạn.

Turn Off the Lights giới thiệu tính năng mới tuyệt vời như Tia chớp khí quyển, AutoHD cho YouTube, Lặp lại cho YouTube, AutoWide cho YouTube và các tab. Nó cũng làm cho những điều bạn làm mỗi ngày dễ dàng hơn, nhanh hơn và thú vị hơn. Và nó hoạt động một cách dễ dàng để làm tối một trang web, bằng cái gõ hoặc cái nhấp chuột vào nút đèn.

Xem video "Turn Off the Lights"

Download from Windows Store Download Turn Off the Lights for iPhone and iPad Get it on Google Play
Turn Off the Lights Windows Store App on a Surface tablet
Các ứng dụng điện ảnh All-in-one dành cho máy tính Windows 8 và Windows Surface của bạn! Turn Off the Lights sẽ cải thiện YouTube video – xem và trải nghiệm internet của bạn một cách đáng kể. Hằng ngày, hàng triệu người tìm kiếm những điều mới, xem video và phim trực tuyến. Người dùng muốn thao tác dễ dàng để phát video và định hướng đến một trang mới mà không có bất kỳ vấn đề nào. Và bên cạnh đó, nó còn phải mạnh mẽ và thân thiện hơn. Đó là lý do mà chúng tôi hào hứng về chức năng Turn Off the Lights mới cho Windows. Đây hòan tòan khác và tốt hơn bao giờ hết. Nó hiện là một ứng dụng cinê độc nhất dành cho Windows 8.1! Và điều tuyệt vời nhất là nó MIỄN PHÍ!


Bắt đầu khám phá

Những gì chúng tôi học hỏi từ phần mở rộng trình duyệt của Turn Off the Lights bây giờ đã sẵn sàng cho những người sử dụng điện thoại di động. Với ứng dụng Turn Off the Lights Windows Store, bạn có thể xem video trong một khỏang không với hiệu ứng ánh sáng, hoặc là bạn có thể làm tối trang web với một cú nhấp chuột hay gõ nhẹ vào nút đèn.

Cho dù bạn là một người sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính bảng, những niềm vui thực sự bắt đầu trong ứng dụng này. Hãy bắt đầu khám phá ứng dụng miễn phí của chúng tôi vào ngày hôm nay!

Turn Off the Lights Windows Store App - Start Explorer
Turn Off the Lights Windows Store App - YouTube Options
YouTube Options

The all-in-one app for customize the YouTube website. This app makes the experience on YouTube even better. Everything is available with one click or tap, you can enable the Auto HD feature that brings automatically your video in a high definition format, Auto Wide open the video in the largest player size, Auto Repeat to repeat the YouTube video endlessly. And there is an option to stop playing automatic the video when you open a YouTube page.

Night Mode

Just like in the Turn Off the Lights browser extension you can make YouTube even more darker. When you activate the Night Mode switch, it automatically changes the white theme to a black YouTube background theme. Everything will be converted to black, the header, the navigation bar, the hyperlinks and also the Google+ comment system. Do you want back the normal page? Click then back on the Night Mode switch to return to the default YouTube theme.

Turn Off the Lights Windows Store App - Night Mode
Turn Off the Lights Windows Store App - Colors Pink
For the Colorful

Personalize the app into your feeling. You can choose between in thirteen anything-but-shy colors. From white, blue, pink, green, lime green, red, dark red, yellow, orange, gold, deep sky blue, gray and black. The color will fit for every website and with a vibrant, lively interface it makes watching a video or read a newspaper more enjoyable.

Experience

The app works great together with another application, you can choose and snap app left or right on your screen. And with the dynamic bubble theme it makes the app so beautiful and fun to use.

Navigate have been never so easy, it includes all the basic of browsing the web. A reload button, a previous and next button, homepage button, an URL and search box and the lamp button. And not to forget, in the settings flyout you can enabled the Tab and Bookmarks bar.

Turn Off the Lights Windows Store App - Experience
Turn Off the Lights Windows Store App - Camera Motion
Camera Motion

Will not be great to dim the lights on the web page with the movement of your hand? And yes that is possible in this app. When you activate the Camera Motion feature in the setting flyout, the green camera lamp will be enabled. And then you can move your hand over the green lamp from the top to the bottom of your tablet. It's the only app that does this and that's why Turn Off the Lights is in the top and is the most enjoyable app ever.

Speech Recognition

Now you can say "Turn Off the Lights" or "Play Video" and the app understand what you mean, and do direct this action.

Follows commands are supported: "Turn Off the Lights", "Turn On the Lights", "Play Video", Pause Video". And that make the app soo usable.

Turn Off the Lights Windows Store App - Cortana
Turn Off the Lights Windows Store App - Freeze
Freeze (Easter egg)

All apps on the internet have a fun bonus inside, and also Turn Off the Lights have a pretty feature in this Windows Store app. With one tap or click on the button you can freeze your web page and draw something on the frozen screen.Tech Specs

General

 • Automatic repeat the YouTube video with one click
 • Automatic bring the YouTube video in the large mode with one click
 • Stop automatic playing of the YouTube video
 • Play automatic all YouTube videos in HD
 • Show the stars background
 • Share buttons
 • Pin the website to your start page
 • Freeze this screen (easter egg)

Basic Settings

 • Automatically dim the background when you click the play button and versus
 • Customizable background color
 • Customizable background opacity
 • Custom homepage URL

Visual Effects

 • Fade in effect
 • Fade out effect
 • Show you the atmosphere lighting effect of the current playing video, fixed and real color
 • Freeze this screen
 • Disable the navigation bar animation

Advanced Options

 • Show the tabs bar
 • Show the bookmarks bar
 • Change the color of the navigation bar
 • Rotate the YouTube video player for 90 degrees
 • Disable the navigation bar animation

Night Mode

 • Night Mode switch
 • Sites for Night Mode
 • Automatically go to Night Mode when open a web page

Speech Recognition

 • Speech: "Turn Off the Lights", "Turn On the Lights", "Play video", "Pause video"

Camera Motion

 • Camera: hand wave over the camera device

Discover the free dark mobile web browser today!

Get it from these stores


Download from Windows Store Download Turn Off the Lights for iPhone and iPad Get it on Google Play