Turn Off the Lights | Trình duyệt

Xin mời bạn thoải mái sử dụng tiện ích này. Và tôi sẽ rất lấy làm cảm kích nếu bạn có thể ủng hộ tôi dù ít dù nhiều
Browser Extension Turn Off the Lights Browser Extension
Browser Extension
Add a dark layer on top of the website
Browser Theme Turn Off the Lights Browser Theme
Browser Theme
Change the web browser user interface