The cute female with his personal computer and the Turn Off the Lights browser extension installed

כיבוי אורות היא תוכנת "שלם כמה שאתה רוצה". אנו מתמחרים את כיבוי אורות כך משום שאנו מאמינים כלי זה צריך להיות זמין לכולם, ללא קשר ליכולת שלהם לשלם.


להבטיח המשך פיתוח:
תרומות נדיבות מאפשרות לנו לשפר ולחדש ללא הרף את Turn Off the Lights, ולספק את חוויית המצב הכהה הטובה ביותר למשתמשים שלנו.

לשמור על שירות חינמי:
התרומות שלכם חיוניות לשמירה על Turn Off the Lights כפתרון מצב כהה חינמי ונגיש לכולם.

לשפר את רווחת המשתמשים:
בתמיכתכם, אתם תורמים לקידום הרגלי גלישה בריאים יותר ולהפחתת מאמץ עיניים עבור מיליוני משתמשים ברחבי העולם.

אנא תרמו ל-Turn Off the Lights היום.


1. בחרו את סוג התרומה שלכם


 

2. קיבעו מחיר הוגן (ב
):


  10


3. בחירת שירות התשלום