The cute female with his personal computer and the Turn Off the Lights browser extension installed

כיבוי אורות היא תוכנת "שלם כמה שאתה רוצה". אנו מתמחרים את כיבוי אורות כך משום שאנו מאמינים כלי זה צריך להיות זמין לכולם, ללא קשר ליכולת שלהם לשלם.


אנא תירמו לפיתוח המוצר המדהים שלנו ולסייע להפחית את העלויות החודשיות של שרת ההורדה. אנא תימכו בנו על ידי ביצוע תשלום חד פעמי או תשלומים מתחדשים להלן.

1. בחרו את סוג התרומה שלכם


 

2. קיבעו מחיר הוגן (ב
):


  10


3. בחירת שירות התשלום